works

excerpts from 2019 inventionfor harp, EA and video no.16


Works (excerpts 2010 - 2020)


"2019 Invention for EA, one speaker no.18" (2:09:55 in i filmklippet)
Subtitle: En melodisk rörelse, 1.0 was performed at "Svensk Musikvår the 21st of mars 2020.

https://www.fylkingen.se/node/2693

OBS!!! pga coronaviruset livestreamas festivalen se länkar-->>

https://imusiken.se/2020/03/16/en-frustande-digital-svensk-musikvar-vantar/


https://svenskmusikvar.se/video-2020

2017 invention for organ and EA no.18, performed during ISCM 2019 - World Music Days in Tallinn, Estonia. 

https://www.worldmusicdays2019.ee

2019 invention for EA and video no. 5

Performed in Visby aug.2019 and Uppsala sept. 2019.

Meddelande från trädgården. 


Ljudkälla - återgivning - mottagare - ljudkälla - återgivning + video


Förvandling då synkroniseringen inte är vad vi förväntat oss, då allt rör sig och relationerna mellan synligt och osynligt förändras. Tidsprecisionen är relaterad till betydelsen.


Ett ljud gives och färdas genom luften, i 340 m/s mot ett och miljarder mål. För varje millimeter som ljudet förflyttas i sin bana befinner sig det i ett nytt förhållande till sin omgivning. Avstånden till samtliga punkter i dess bana som vi kan se förändras från ett annat perspektiv än vårt eget och ljudets karaktär växlar i sin enorma hastighet genom luften/rummet och möter ett medvetande.


Om ljudet; meningen kunde se, skulle det/den förändras, vilket den gör utan att kunna se, men kanske genom att höra och se, med sitt inre öga.


En mening, betydelse etc tar form i ett medvetande och vill meddela sig med sin omvärld. Den sänds ut som ett meddelande men fragmentiseras på vägen och budskapet blir obegripligt och omöjligt att tolka. Tills det möter en mottagare som känner igen de huller om buller uppenbarade fragmenten och automatiskt pusslar ihop dem till just den kärnfulla mening, betydelse som budskapet hade från början. Automatiskt just för att meningen redan finns där.


Tiden i sig är en verksam budbärare som vi kanske inte lägger märke till eftersom det tycks  handla om musik. 


Genomförd på under utställningen Moment - Skeenden i trädgården vid Milo Aug/Sept 2019 och under Uppsala Kulturnatt på utställningen Moment - Skeenden i trädgården vid Hospitalet.

photo: Robert Wahlström

2016 invention for 5-7 microphones and a whirling water no.4

Performed in Kvarnbo kvarn at 26th of august 2018.


Ljudet av det akustiska ljudet i kvarnen från bäcken och vinden i träden blandas omärkligt med ljudet från uppströms och nedströms. Olika ljudkvaliteter blandas och bäcken ger perspektiv på sig själv och genom kompositionens filtrering även perspektiv på idén. Å ena sidan kan det bli en stunds meditation och å andra sidan förhoppningsvis en inspirerande ljudupplevelse.

Stycket byggde jämte det även på en idé om att ”komponera” ljudförlopp i eller från naturen så det inte rakt av går att skilja ifrån ”okomponerad" eller ostörd natur, men som är komponerad, dvs det finns en formmässing idé etc med kompositionen. 


Stycket är mellan 30 minuter och en timme långt (2 timmar, 3 timmar).

Temperering och livsutrymme 2018


Relaterar till alla originalbilder i utställningen Sinnebilder, hösten 2018 på Hospitalet i Ulleråker, Uppsala.

Temperering eller tempererad stämning är en praxis vid stämning av musikinstrument, där intonationen av en skala sätts till fasta värden. Detta är främst nödvändigt på instrument med fast intonation, exempelvis piano, orgel och bandad gitarr. Flera standarder, så kallade temperaturer, förekommer.

Här visas två olika temperaturer som möjliggör en jämförelse. Därtill är även ljudkällarna av olika karaktär.

Levnadsutrymme kallar jag den miljö människan lever i ; Det utrymme man har/får/skapar etc, i sitt liv.

Ta på lurarna och lyssna till ljudfilen. Två sekvenser går i repris, i en loop.

Den första sekvensen är en ljudinspelning av en spilopipa, tillverkad av Lars Erik Andersson, Ewertsberg i Dalarna. Tempereringen som skapar flöjtens klang och skalas karaktär kan beskrivas som gammalmodig, uråldrig, framväxt dels genom dels genom det praktiska i att tillverka en följt och dels genom hur man upplever att skalan skall kännas och låta. Denna spilopipa är den mest kända av Dalarnas spelpipor och tillverkades senast i Evertsberg av tre generationer från samma familj. Den siste var Lars-Erik Andersson som gjorde dem fram till 2011. Han tog vid efter sin far och farfar. De svarvades framförallt i gran. Det betyder att tempereringen och klangen har kontakt med mitten av 1800-talet. En klang från en tid som även personerna på bilderna kan ha haft kontakt med. ( spilopipan spelas av t.wahlström )

Den andra sekvensen är en sinusgenerator som spelar samma melodi men med sinustoner. En sinuston består bara av en frekvens utan övertoner. Tempereringen är liksvävande, dvs. alla tonarter har lika intervall. Det är 24 cent mellan varje ton.  Därför finns det inte längre någon karaktärsskillnad mellan dem. Liksvävande temperatur började användas på 1800-talet för att den moderna musiken krävde att man kunde använda alla tolv tonarterna. Numer är det den tonalitet som vi hör mest av i musik i alla genrer.

En liten betraktelse av det oregerliga, okända, bortglömda, i dunkelt höljda, onåbara, otydliga, naturen, det ej avgränsade; av det uråldriga och det moderna, det avgränsade, sakliga, avdelade, tydliga, organiserade mm.


FOREWORD


2017 invention for early trio, tablas, dance, EA and video no.

2017 invention for saxophone quartet no.5


Performed by Stockholm Saxophone Quartet 2 at the festival VÅR YRA in Uppsala april 2018.

Formlöshetens fullkomliga pärla - 2015, for choir and organ based on a text by Rabindranath Tagore

Formlöshetens fullkomliga pärla

2014 invention for percussion, piano, flute, clarinet, violin, viola and violoncello no.12


Performed by Norrbotten Neo at Fylkingen.


2013 invention for two guitars no.9

Performed by The Gothenburg Combo.

part II

part I (of V)

2010 invention for Early Trio and EA no.30

part II

II.


Green so safe rest in your enchantment, o, o, o, on a leafboat travel through the air. In the forecourt a tree made of silver, with apples the golden nine, not sleeping not awake. How can dreams fly through and watch the window in the garden of my thoughts. Window in the sounding creek, dong! Of my my thoughts and beyond every path on which I am safe, passage of time long or short.Watching mirror with no eyes, without. And gently the clouds are passing by. While, while surface above, carp is in the water, lark in the clear blue sky. Gently, the clouds are passing by.


Mikael Bellini - Countertenor


Louise Agnani - Viola da Gamba


Peter Söderberg - Luta


TW - EA

.